ВПЕЧАТЛЯ̀

ВПЕЧАТЛЯ̀. Вж. впечатлявам2.

Списък на думите по буква