ВПЕЧАТЛЯ̀ВАМ

ВПЕЧАТЛЯ̀ВАМ1, -аш, несв.; впечатлѐя, -ѐеш, мин. св. впечатля̀х, св., прех. Остар. Запазвам, задържам, затвърдявам в съзнанието си нещо; впечатвам, впечатявам. Кога подир время ще лежа аз в гроба, ви ще ми благодарите за тойзи мой совет,.. Затова впечатлейте длъбоко в памятта си следующето изречение: Срам и благоприличие укрепяват и ум, и тяло. С. Радулов, НД (превод), 23. впечатлявам се, впечатлея се страд.

ВПЕЧАТЛЯ̀ВАМ СЕ несв.; впечатлѐя се св., непрех. Остар. С предл. в. Дълбоко се отразявам, запазвам в съзнанието на някого; впечатвам се, впечатявам се. Събитията би могли да се впечатлеят в детинската памят. Г. Йошев, КВИ (превод), 14.

ВПЕЧАТЛЯ̀ВАМ

ВПЕЧАТЛЯ̀ВАМ2, -аш, несв.; впечатля̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. 1. Рядко. Правя, създавам силно впечатление у някого. Продължихме по пътя с надеждата,.. че ще нахлуем в някое непознато селище в тъмнината като същински снежни човеци и нашето пристигане ще изненада и впечатли планинците. Й. Радичков, НД, 250. Не знам защо тъкмо това събитие [унижението на хаджията] ме впечатли толкова силно.. Понякога идва по пътищата на асоциациите, понякога в сънищата ми и аз се събуждам подтиснат. Д. Жотев, ПМИ, 121. Да, така приказваше дядо Михалаки Георгиев за партиите по това време и особено ме впечатлиха думите му, когато той с горест каза, че дълбоко корумпираният държавнически апарат,.. трови живота ни. СбЦГМГ, 123.

2. Остар. Предизвиквам, внушавам някакво чувство у някого. Той уби двайсет филистимяни и бог им впечатли такъв един страх, щото ся избиваха един друг, или хвъргаха оръжията си, та по-скоро да бягат. Кр. Пишурка, МК (побълг.), 376.

ВПЕЧАТЛЯ̀ВАМ СЕ несв.; впечатля̀ се св., непрех. 1. Книж. С предл. от. Изживявам силно въздействието на нещо, което възприемам, преживявам. Всички се впечатляват от туй, че върху нашата камбанария вместо кръст стърчат свирепо огромни мустаци. Й. Радичков, В, 185. Иван Фунев се трогваше от ясната, изчистена форма на класиката. Той се впечатляваше от майсторството на старите скулптори, като гледаше дълго творбите им. НК, 1970, бр. 52, 3.

2. Остар. С предл. в. Дълбоко се затвърдявам в съзнанието на някого. Минех ли край къщата, най-малките неща,.., обръщаха вниманието ми и се впечатляваха в ума ми. К. Величков, Н, 1884, кн. 7, 573. Нужно е да направи доволно время упражнения върху разни упражнения, на които правите и добри изражения, като се впечатлят в ума му, ще можат занапред да го улесняват във всяка случка да ся изражава свободно и прилично. Д. Попов, СбРС (превод), 1-2.

Списък на думите по буква