ВПЕЧАТЛЯ̀ВАНЕ

ВПЕЧАТЛЯ̀ВАНЕ1 ср. Остар. Отгл. същ. от впечатлявам1 и от впечатлявам се; впечатване, впечатяване.

ВПЕЧАТЛЯ̀ВАНЕ

ВПЕЧАТЛЯ̀ВАНЕ2 ср. Рядко. Отгл. същ. от впечатлявам2 и от впечатлявам се.

Списък на думите по буква