ВПЕЧАТЛЯ̀ВАЩО

ВПЕЧАТЛЯ̀ВАЩО. Нареч. от впечатляващ. Атмосферата, в която Леонтиев живее в турските провинции, е предадена живо и впечатляващо в неговия роман "Египетски гълъб". Т. Жечев, ВВ, 152.

Списък на думите по буква