ВПЕЧАТЯ̀

ВПЕЧАТЯ̀. Вж. впечатявам.

Списък на думите по буква