ВПЕЧАТЯ̀ВАМ

ВПЕЧАТЯ̀ВАМ, -аш, несв.; впечатя̀, ‑ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. Остар. Задържам, запазвам дълбоко в съзнанието си нещо (представа, мисъл, чувство и под.) за дълго време, като траен спомен; впечатвам, впечатлявам1. Пазете добре словото божие,.. Впечатете ученията му дълбоко в сърцата си и управлявайте живота си според тях. ИЗ 1874-1881, 1882, 100. Впечати дълбоко в сърцето си чувствуванието на срамежливостта. Ал. Кръстевич, ВПЖ (превод), 173. // Правя нещо да се задържи, да се запази дълбоко в съзнанието на някого за дълго време, като траен спомен. Той се радваше, когато го питаха за полезни или книжовни неща, та бързаше с най-богати думи да впечати мислите си в главите им... Д. Немиров, Б, 40. впечатявам се, впечатя се страд.

ВПЕЧАТЯ̀ВАМ СЕ несв.; впечатя̀ се св., непрех. Остар. С предл. в. Обикн. за представа, мисъл, чувство и под. — задържам се, запазвам се дълбоко в съзнанието на някого за дълго време; впечатвам се, впечатлявам се. В почитание трябва да гледаш: 1. Да обогатяваш ума си със знание;.. 3. Да ся впечатят в ума ти и в сърцето ти благочестиви и човеколюбиви чувства. ИЗ 1874-1881, 1882, 176.

Списък на думите по буква