ВПЕЧАТЯ̀ВАНЕ

ВПЕЧАТЯ̀ВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от впечатявам и от впечатявам се; впечатване, впечатляване1.

Списък на думите по буква