ВПИВ

ВПИВ, впѝвът, впѝва, мн. впѝвове, м. Диал. 1. Уговорка преди сватба за това, какви дарове ще се дадат от момата и момъка.

2. Пиенето, с което се сключва уговорката за женитбените дарове.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква