ВПЍВАМ

ВПЍВАМ1, -аш, несв.; впѝя, впѝеш, мин. св. впѝх, прич. мин. страд. впѝт, св., прех. 1. Правя нещо остро (обикн. зъби, нокти, хобот и под.) да проникне навътре в друго нещо. Извади от плетената кошничка,.., голяма сочна ябълка и жадно впи зъбите си в червената ѝ кора. А. Гуляшки, МТС, 26. Пак беше пролетен ден, пак цвърчаха птичета, а пчелички като гумени топчета връхлитаха към цветовете на клоните, отскачаха назад и пак търсеха най-сладкия цветец, за да впият в него хоботчетата си. П. Стъпов, ЧОТ, 74. В тъмницата към него като червей се мъкнеше друг затворник, полудял от глад и жажда, забравил, че е човек, и се мъчеше да достигне живата плът, да впие зъби в нея, да я изяде. А. Дончев, СВС, 701. Те [мравките] с удоволствие впиваха челюстите си в окървавената кожа. К, 1967, кн. 7, 17. Понякога кучетата впиват зъбите си в муцунките на животните. Тогава те много скоро се изтощават и баща ми ги убива с юмрук. К, 1963, кн. 4, 17. Змията, щом я ти настъпиш, / отровни зъби впива в твоите меса. М. Петканова, ЦТ, 83.

2. Плътно притискам, прилепвам нещо (обикн. устни) върху друго нещо. Наведе се, впи устни в чучура и пи дълго, ненаситно. М. Грубешлиева, ПИУ, 288. Кога ще тръгнеш за Русия? Искаме да те изпратим. — Хайде, на добър ти час! — и Пъндито впи устни в ръба на паницата с виното. К. Петканов, П, 129-130. — Българската легия се разтурва още от днес — каза сухо князът — .. Раковски впи ръце в канапето. Трептящи, светли кръгове заиграха пред очите му. Ст. Дичев, ЗС I, 228. // Силно притискам нещо в друго нещо, като леко го вдълбавам. Овчаров само хълцукна и се гътна. Медко не се спусна да го подкрепи, . . Като котка се хвърли върху Щоф и впи пръсти в тлъстата му гуша. Х. Русев, ПЗ, 271. Жребецът,.., се сепна, изцвили и се изправи на задните си крака. Валентин едва не падна от гърба му, но се окопити навреме, дръпна юздите, впи шпори в ребрата на разтреперания жребец и в една минута само успя да го укроти. Ал. Бабек, МЕ, 222-223. — Мамичко! — отвърна от някъде и Любка и здраво впи ръчички в роклята на майка си. Д. Калфов, Избр. разк., 398.

3. В съчет. с очи, поглед. Гледам някого или нещо много настойчиво и продължително; втренчвам, впервам, вторачвам. И успокоена, щастлива, Божура впива очи в тоя образ, усмихва се и все повече и повече се надвисва над водата. Й. Йовков, СЛ, 75. Той поглежда часовника си и се привежда напред, лукаво впива горящи черни очи в нейните. "Имате на разположение половин минута за отговор!" А. Мандаджиев, Съвр., 1980, кн. 1, 24. Невисок човек с черен перчем се усмихна дружелюбно и тръгна към мен.. Съсредоточено впи поглед в мен. — Добър вечер — каза той. — Случайно да играете канаста? К, 1970, кн. 4, 9. Фрина, Фрина, знам блена ти, / и ти моите мъки знаеш; — / . . / Зная, зная, но не впивай / огнен поглед ти във мене, — / жива рана не откривай! — / Трай — ума ни ще се вземе! Ц. Церковски, Съч. II, 245-246. Там, дето либе хубаво / черни си очи вдигнеше / и с оназ тиха усмивка / в скръбно ги сърце впиеше. Хр. Ботев, Съч., 1929, 5.

4. Остар. Поемам течност; всмуквам. Скалите ся мокрят от дъжд и облаци, та впиват в шуплите си вода. Н. Геров, ИФ, 28. Гъбата впива и бистро, и мътно, и чисто, и мръсно. Ст. Младенов, БТР I, 339. Впи го като сюнгер. Н. Геров, РБЯ I, 149.

ВПЍВАМ СЕ несв.; впѝя се св., непрех. С предл. в. 1. За остър предмет — прониквам, навлизам навътре в нещо, забивам се в нещо. Както крещеше, тя пресегна и яките ѝ нокти се впиха в Христовата буза. Ст. Марков, ДБ, 386. Прекоси [Стоян] непожънатата нива, слезе в низината и легна на гръб срещу слънце. нека да се запали и да изгори, щом Яна не го иска. Тъй му домъчня, че заби пръсти в сухата земя. Тръне се впиха в ръцете му, но той не ги усети. К. Петканов, СВ, 115. Остенът се впиваше в гърбовете на уплашения добитък. К. Петканов, ОБ, 142. Разкопча куртката и улови здраво тежката секира. Острието ѝ свирна във въздуха и се впи алчно в дървесинената плът. П. Вежинов, ВР, 73. Брусът премина гръмко по стоманата и косата се впи с широк размах в тревата. Й. Радичков, ГП, 54. ● Обр. Кулите и зидовете на Царевец гордо се впиваха в синината на чистия въздух. Ив. Вазов, Съч. ХIV, 83.

2. Силно се притискам в нещо или в някого, като обикн. забивам в него нещо остро (зъби, нокти, хобот и под.). Момчил се наведе над камъка. Преви се като лък и го обгърна, . . А соколът се впи с нокти върху извития му гръб. А. Дончев, ВР, 180. Когато наближиха шейната, единият [вълк] се хвърли към Чернявски, но той го повали с един изстрел. Вторият вълк се хвърли върху десния кон и се впи в крака му. Д. Габе, МГ, 61. И все пак комарите проникваха и през малките отвори, впиваха се в лицата, хапеха досадно и немилостиво. Г. Караславов, Избр. съч. I, 343. Пиявицата се впи в крака му. ● Обр. Къпините от синора във мен се впиваха / със алени нокте. А. Разцветников, С, 80.

3. Силно, плътно се притискам в нещо. Бойците имаха чувство, че кепетата им се изправят върху настръхналите коси, ръцете се впиваха в пушките. П. Вежинов, НС, 41. Ленко скочи и се впи в опасното оръжие на своя противник. Г. Караславов, Избр. съч. VI, 375. Зави се момку памет, свяст изчезна. / Устата впиват се до кръв в уста... К. Христов, Кр, 45. И младия сокол от коня се привожда, / и жадно впиват се устата во уста... П. П. Славейков, Събр. съч. III, 180. Аз чух възторжни устни да се впиват / по мойте бели свежи колена. Д. Дебелянов, С 1946, 36. // Силно, плътно се притискам в нещо, като се врязвам или вдълбавам в него. Четникът лежеше съвсем неподвижен, но въпреки това тънките върви, с които стрелците бяха опасали ръцете и краката му, все по-дълбоко се врязваха в подпухналите му меса... Така едно време въжето на бесилката беше се впило във врата му. О. Василев, ЗЗ, 95. Смилашев се катереше нагоре и краката му се впиваха жестоко в рохкавата влажна пръст. Г. Караславов, Избр. съч. I, 410. Разранени, ръцете се впиваха във всяка грапавина,.., краката търсеха и най-малката вдлъбнатинка. Ст. Дичев, ЗС I, 171. Те изблъскаха Пенко до дънера на черницата и го вързаха за нея с едно голямо въже. . Въжето режеше тялото на малкия хлапак и се впиваше в изтръпналите му стави. П. Здравков, НД, 69-70.

4. За очи, поглед — спирам се върху някого или нещо много настойчиво и продължително; втренчвам се, впервам се, вторачвам се. Затрака тежка картечница. Цена рязко опъна тялото си.. Очите ѝ се впиха във Валеш. В. Турийски, Д, 93. Той разбра, че в тоя миг стотици погледи ще се впият в него, за да разберат по изражението му доколко положението е сериозно. П. Вежинов, ВР, 111.

5. За тясно или неудобно облекло — плътно прилепвам към тялото и очертавам формата му. Дъщеря ми помни, че той носел много тесни панталони, които се впивали в месата му. Л. Стоянов, Сб??СЕП, 307.

6. Прен. За вода, влага и под. — прониквам дълбоко в нещо. Смрачава се, безспирно дъжд ръми / и влагата до костите се впива... М. Петканова, С, 45. По цели дни мъгла лежи, не се раздига, / кога не е мъгла, то мудно дъжд се лей, / .. / До мозъка в кости чак влагата се впива. П. П. Славейков, Събр. съч. II, 52.

ВПЍВАМ

ВПЍВАМ2, -аш, несв.; впѝя, впѝеш, мин. св. впѝх, прич. мин. страд. впѝт, св., прех. Диал. Давам пари на булка, на годеница за даровете, с които ме е дарила; давам пив.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

ВПЍВАМ

ВПЍВАМ СЕ, -аш се, несв.; впѝя се, впѝеш се, мин. св. впѝх се, св., непрех. Диал. Пия спиртни питиета в голямо количество. Войводата им [на хайдутите] отговаря: / .. / "На вино се не впивайте, / на ракия не вдавайте, / че ще раним в понеделник, / .. / Бел Димитър да хванеме". Нар. пес., СбВСт, 153.

Списък на думите по буква