ВПЍСВАМ

ВПЍСВАМ, -аш, несв.; впѝша, -еш, мин. св. впѝсах, св., прех. 1. Записвам нещо или някого в някакъв документ (списък, ведомост и под.). Трябваше да попълни така наречената вещева ведомост, като впише вещите, получени напоследък. Й. Йовков, ЧКГ, 26. Понеже нямаше доверие никому, Баташки лично проверяваше теглилките и сам вписваше килограмите в книгата. Д. Димов, Т, 240. — Имам аз в дружеството един вътрешен човек, който е наредил да ме впишат в списъка на най-близкото заемораздаване. Св. Минков, РТК, 104. Нечия чужда ръка беше вписала в паспорта му: ръст — висок. Г. Величков, Съвр., 1980, кн. 1, 44.

2. Мат. Начертавам ъгъл, окръжност или геометрична фигура в друга фигура, като спазвам определени изисквания. Вписваме в окръжността правилен дванадесетоъгълник и означаваме периметъра му с Р2. По подобен начин вписваме правилен двадесетчетириъгълник и означаваме периметъра му с Р3. Алг. Х кл, 105. вписвам се, впиша се страд.

ВПЍСВАМ СЕ несв.; впѝша се св., непрех. 1. Включвам се, влизам в някакви представи, дадености, съображения, сметки. Между другите чудесии с княз Стефан Богориди се вписвала и следната: че през последните две столетия той бил третият гражданин на Османската империя, удостоен с титлата "княз". Хр. Бръзицов, НЦ, 80. Такова поведение не се вписва в никакви норми на приличие.

2. Съчетавам се много добре с определена група или с дадена природна среда, влизам в хармония. Архитектурата на новата част на Смолян се вписва великолепно в красивите извивки на планината около града. Тя е интелигентен човек и много приятна жена, така че много бързо се вписа в атмосферата на новия си работен колектив.

Вписвам / впиша в грях нещо някому. Остар. Смятам, че някой е допуснал, извършил нещо неправилно, грешно. Какво иска от нас тоя наш събрат?.. Неужели ще ни впише в грях даже ако изкажем една истина.., която истина даже той не отрича? Бълг., 1902, бр. 455, 2.

Списък на думите по буква