ВПЍСВАНЕ

ВПЍСВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от вписвам и от вписвам се. Той е държал, наистина, дневник, но.. едва ли е можал да внесе в него къси, бегли и отривисти бележки. Повечето пъти тия бележки са се ограничавали невярно във вписване на прости дати и имена. К. Величков, ПССъч. VIII, 274. В гимназията работата, макар и без учебници, беше интересна, но тия проверки на числа и вписвания в книгите бяха наистина затъпяващи, ужасни. Б. Райнов, ДВ, 127.

Списък на думите по буква