ВПЛЍТАМ

ВПЛЍТАМ, -аш, несв.; вплета̀, -ѐш, мин. св. вплѐтох, прич. мин. св. деят. вплел, св., прех. 1. Вмъквам чрез плетене едно нещо в друго. Малки плитки оставаха само тук-таме по гривата и при дъното на опашката, които дядо Давид умееше да прави по един майсторски начин, като вплиташе в тях по един червен ширит. Й. Йовков, ПК, 181. Изправи снага, откъсна четири житни класа, вплете ги в русата си коса и излезе от нивата. К. Петканов, ОБ, 194. Караибрахимовият кон струваше поне двеста. И Караибрахим беше платил сто дуката да му напишат свещените муски, които беше вплел в гривата му — да не го урочасат. А. Дончев, ВР, 37.

2. Прен. Вкопчвам един в друг (пръсти, ръце). Аз искам да те помня все така: / бездомна, безнадеждна и унила, / в ръка ми вплела пламнала ръка / и до сърце ми скръбен лик склонила. Д. Дебелянов, С 1946, 88. Дълго вървяха мълчаливо, после Горан бав‑

но обхвана лакътя ѝ, гальовно плъзна длан надолу, вплете пръстите ѝ и силно ги стисна. М. Грубешлиева, ГР, 164. От дълги дни сме вплели здраво / ръцете си един във друг. Н. Й. Вапцаров, Избр. ст, 1951, 27.

3. Прен. Прибавям, вмъквам в устен разказ или в някакво произведение описание на друго събитие, друг мотив или отделни думи, изрази или други елементи, без да се нарушава неговото единство. Като прочетях някой интересен разказ, гледах да го вплета в урока така, че уж това съм видял и чул някъде. Кр. Григоров, Р, 79. Той [мъжът] приказваше образно,.., вплиташе оригинални, остроумни пословици и поговорки и тогава,.., всички се ухилваха. Г. Караславов, ОХ II, 540. И навсякъде, когато описва духовен подем всред отделни хора, а оттам и всред цялостния национален живот,.., авторът,.., умело вплита в своето повествование и "Дядо Иван". Г. Константинов, ПР, 122. Отначало вършеше [Евлоги] това добросъвестно, а после започна да вмъква в разказите свои измислици, да вплита в сюжета им скроени от него случки и създадените от въображението му герои. А. Гуляшки, Л, 20. Че овчарите резбари вплитали в своята резба не само природни мотиви, но и мотиви социални, личи и от тояжката на котленския овчар Райни Атанасов Липиската. Н. Хайтов, ШГ, 35.

4. Прен. Вмъквам, въвличам някого в нещо лошо, нечестно, правя някого съучастник в непочтени дела; забърквам, впримчвам. Хаваджиев беше нечист човек,.., съдружник на няколко големи фирми и съучастник в много тъмни дела, в които обаче той много майсторски беше вплел доста видни политически лица. Г. Караславов, Т, 8-9. Андрофоба: Драги сестри, аз в нищо не съм виновна. Елена: Имаш още лице да говориш!... Боже! Боже! .. Как хитро ме вплетохте в лъжите си и се готвехте да ме ограбите. Ст. Л. Костов, М, 125. Само за това, че Латинка не беше чорбаджийска щерка, Ставрьовица я посрещна презрително и надуто. От най-напред тя се помъчи да я вплете в клюкарските си планове и като не успя, още повече я намрази. Г. Караславов, СИ, 198. вплитам се, вплета се страд. Конете си украсяваше с манистени гердани, с бронзови звънчета, държеше да се вплитат цветни гайтани в гривите и опашките им. А. Гуляшки, ЗР, 35.

ВПЛЍТАМ СЕ несв.; вплета̀ се св., непрех. С предл. в. 1. Омотавам се в нещо, от което не мога да изляза; заплитам се. "Ах, разбойник!" гледаше го Юрталана и кипеше от яд. "Как ми съсипва стоката!" Не можеше да трае повече, да се бави и да гледа тия поразии. Той направи клечешком две стъпки, вплете се в една тиквена властуна и падна в каръка. Г. Караславов, С, 37-38. Паякът стои отстрана и чака: щом се вплете в мрежата някое насекомо, муха или друга буболечка, той се спущи на него, ухапва го,.. и го уморява. Т. Икономов, ЧПГ, 68. ● Обр. И аз чувствувам как всеки ден, въпреки всички мои усилия, все повече се вплитам в опасни самовнушения... Г. Райчев, Избр. съч. I, 77.

2. Увивам се, омотавам се около нещо друго или се преплитам с друг; сплитам се. Тук реката беше тясна, не повече от пет метра, и клоните на дърветата се вплитаха в свод над нея. А. Мандаджиев, ОШ, 85. Саша върви през буйната царевица, едрите ѝ листа я удрят по лицето, вплитат се в косата ѝ, шумолят. Ст. Марков, ДБ, 127. — Къде бягаш? Чакай.. — Остави ме, Брайко, да си вървя. Работа имам. Щом ме видя, забърза. Забрави ли? Срещу Васил китките ни се вплетоха в медника. — Случайно беше, Брайко. А. Каменова, ХГ, 219. ● Обр. Събитията понякога идват едно след друго,.. Но понякога те се застигат, вплитат се едно в друго, натрупват се като дунавските ледове през ранна пролет. Ст. Марков, ДБ, 426.

3. За ръце, пръсти и под. — вкопчвам се, преплитам се в друг или с друг. Една сянка се откъсна и две ръце се вплетоха около шията му. Той отнесе Станка към навесчето пред плевнята,.. Затулени, отпуснати, те се целуваха дълго и мълчаливо. Г. Караславов, ОХ I, 117. Бях до нея и трябваше само да протегна ръка, за да я докосна,.. И тогава нейната ръка се плъзна по ръката ми и пръстите ѝ, се вплетоха в моите. О. Бояджиев, П, 37. Ръката му се вплете в нейната.

4. Намесвам се, участвам в нещо обикн. лошо, неприятно или нечестно; забърквам се. Той помълча малко, след това каза бавно, замислено: — Вие виждате, че вече ви викаме на среща и в... нелегални квартири. Пазете се да не... да не се издадете случайно. Не се вплитайте в никакви политически разговори. Д. Ангелов, ЖС, 461. Ако се прибере в село, при кого може да се укрие? "Нанашки е мръсник,.. Кукена!... Той е тип, винаги си е скъпил кожата и гледа в никаква опасност да не се вплита". П. Славински, ПЗ, 176. Съжалявам, че се вплетох в тази неприятна случка.

5. Прониквам, вмъквам се в нещо. Земите завинаги оставаха загубени... Завинаги ли? Тази мисъл, която се вплете съвсем случайно в реда на неговите разсъждения, го клъвна като клюн по сърцето. Г. Караславов, ОХ III, 339. От 1917 година в Русия карикатурата се добра до здрав терен — .. Там тя се вплете здраво в живота на надигналия се руски народ. Ал. Гетман и др., СБ, 107. В живота ми се вплитат поражения, стопени на победите в пещта. Сл. Караславов, Д, 22.

Вплитам / вплета в мрежата (мрежите, примките) си някого. 1. С хитрост, с коварство успявам да привлека някого и да го въ‑

влека в непочтени дела. Кирил и Иванов те вплетоха в мрежата си, ти се повлече подир тях и започна да играеш на тяхната гайда. Ст. Марков, ДБ, 53. Именно от него искат да поеме тая срамна роля! Но ако избяга още преди да го вплетат в мрежите си? Ст. Дичев, ЗС II, 809. Едва сега Николай разбра колко майсторски го вплетоха в нова примка. Дадоха му цигара и той запуши. Наистина той бе пушил! П. Проданов, С, 114. 2. Успявам с хитрост, коварство да накарам някого да се влюби силно в мене, да се увлече сляпо по мене. Той разбра, че нещастният е влюбен и вплетен в примките на тая коварна жена. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 58. Вплитам се/ вплета се в мрежата (мрежите, примките) на някого. Богатата наследница беше увлечена в него,.. Нека момичето напълно се вплете в мрежата му. М. Грубешлиева, ПИУ, 211.

Списък на думите по буква