ВПЛУ̀ВАНЕ

ВПЛУ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. Отгл. същ. от вплувам. Правдините.., за вплуването (влязването) в пристанище, за завръзване на сухо.. са доказват чрез записките. ДЗОИ I (превод), 262.

Списък на думите по буква