ВПЛЪТЯ̀ВАНЕ

ВПЛЪТЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. Въплътяване.

Списък на думите по буква