ВПОСЛЀДСТВИЕ

ВПОСЛЀДСТВИЕ нареч. Книж. След изминаването на известно (по-кратко или по-дълго) време; по-късно, после. От последния град [Браила] Ст. Балкански уведомява Раковски, че българските търговци в Одеса събрали с голяма готовност 13 000 рубли и го уверили, че впоследствие ще дадат още пари. Ив. Унджиев, ВЛ, 51. В късна вечер непознат турист се обади по телефона от Боровец и съобщи, че пазачът на хижа "Заварчица" бил счупил единия си крак. Впоследствие новината се оказа пресилена. А. Христофоров, П, 11. — Зигфрид също е бил неуязвим, обаче когато се къпел в драконовата кръв, едно листо паднало на тялото му... — И точно там впоследствие преминало копието на Хаген. Д. Кисьов, Щ, 109. Голямото знаме, което щеше да представлява Панагюрския окръг, бе поръчено да се работи от учителката Райна Попгеоргиева, толкова злощастна впоследствие. З. Стоянов, ЗБВ I, 389. Момичетата тоже си упражнявали тялото с тичане и борене, и сѐ с тази цел, за да станат впоследствие силни майки. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 153.

— От рус. впоследствие.

Списък на думите по буква