ВПОЯ̀

ВПОЯ̀. Вж. впоявам.

Списък на думите по буква