ВПОЯ̀ВАНЕ

ВПОЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от впоявам и от впоявам се.

Списък на думите по буква