ВПРЕГА̀ЛО

ВПРЕГА̀ЛО, мн. -ла̀, ср. Диал. 1. Дървено приспособление за впрягане на рогат добитък; ярем. Като влязоха в стопанския двор, Карамфила изведе с впрегалото крава и биче и сама ги поведе. Н. Каралиева, Н, 185.

2. Чифт впрегнат добитък. Започна дълбоката оран. От всички бригади излизаха по шест впрегала, от Карамфилината десет. Н. Каралиева, Н, 185.

Списък на думите по буква