ВПРЕГА̀Ч

ВПРЕГА̀Ч м. Рядко. В земеделско стопанство — определен човек, който запряга добитък в кола и извозва стоки. Малеев нареди кои от жените утре ще отидат с

комбайна, после се обърна към впрегачите,..; — Хайде де, стягайте се, че утре ще возите жито от комбайна до тук! Ст. Марков, ДБ, 260.

Списък на думите по буква