ВПРЕД

ВПРЕД нареч. Остар. Напред. А Академия е едно собрание от изучени мъже,.., да преведат от мудрите язици методическите.. книжки,.., начинающе от буквара и грядуще впред постепенно даже до най-високите науки. СбПер. п I, 39.

Списък на думите по буква