ВПРЀДЕ

ВПРЀДЕ нареч. Остар. Отпред; отпреде. Голос гледа впреде си. П. Тодоров, МГ (превод), 43.

Списък на думите по буква