ВПРЪ̀СВАНЕ

ВПРЪ̀СВАНЕ, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от впръсвам и от впръсвам се; впръскване.

Списък на думите по буква