ВПРЪ̀СКАМ

ВПРЪ̀СКАМ. Вж. впръсквам.

Списък на думите по буква