ВПРЪСКА̀ТЕЛЕН

ВПРЪСКА̀ТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Спец. Който служи за впръскване. Впръскателен винтил.

Списък на думите по буква