ВПРЪ̀СКВАМ

ВПРЪ̀СКВАМ, -аш, несв.; впръ̀скам, ‑аш, св., прех. 1. Вкарвам течност в нещо чрез пръскане под налягане; впръсвам. Естествено след няколко дена те се снабдиха с две нови картечници. Трябваше на всяка цена и тях да извадим от строя. Дебнах цял ден и при един удобен момент впръсках и в техните цеви серен ацид. Ал. Гетман, ВС, 128. В зиналата пещ се борят пламъци. Младите леяри впръскват кислород, вземат проби и наблюдават. В. Ченков, ЗХ, 70. // Мед. Инжектирам. Нещастните болни умират, защото вместо пеницилин този зловещ субект и неговата.. любовница.. са им впръсквали дестилирана вода. С, 1952, кн. 11, 183.

2. Техн. Вкарвам циментов разтвор или циментово мляко в пукнатините на порести скали, бетонни съоръжения и под.; впръсвам. впръсквам се, впръскам се страд. Значението на тази жлеза [щитовидната] за сънливото състояние на животните се потвърждава и от обстоятелството, че ако на едно животно, заспало зимен сън, се впръска извлек от нормална щитовидна жлеза, то се събужда. П. Петков, СП, 23.

Списък на думите по буква