ВПРЪ̀СКВАНЕ

ВПРЪ̀СКВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от впръсквам и от впръсквам се; впръсване. — Ще се наложат няколко пеницилинови впръсквания — заключи. Вместо "инжекции" каза "впръсквания". Б. Болгар, Б, 332. За леко гориво обаче те се употребяват в авиацията и се наричат двигатели с впръскване на леко гориво. К. Славомиров, Т, 448.

Списък на думите по буква