ВПРЪ̀СЛЕК

ВПРЪ̀СЛЕК, мн. -ци, м. Минер. Единични кристали, разпръснати всред плътна скална маса. Хубави авгитови кристали се намират у нас като впръслеци из вулканските скали в Айтоско, Новозагорско и др. Геол. IХ кл, 101.

Списък на думите по буква