ВПРЪ̀СНА

ВПРЪ̀СНА. Вж. впръсвам.

Списък на думите по буква