ВПУ̀СКАНЕ

ВПУ̀СКАНЕ1, мн. -ия, ср. Остар. Отгл. същ. от впускам и от впускам се; впущане1 . При впускане на пара или сгъстен въздух в цилиндъра той се издига нагоре. Д. Христов, СПМ, 409.

ВПУ̀СКАНЕ

ВПУ̀СКАНЕ2, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от впускам се; впущане2.

Списък на думите по буква