ВПУ̀ЩАНЕ

ВПУ̀ЩАНЕ1, мн. -ия, ср. Остар. Отгл. същ. от впущам и от впущам се; впускане1.

ВПУ̀ЩАНЕ

ВПУ̀ЩАНЕ2, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от впущам се; впускане2.

Списък на думите по буква