ВПЪЛЗЯ̀

ВПЪЛЗЯ̀. Вж. впълзявам.

Списък на думите по буква