ВПЪЛЗЯ̀ВАНЕ

ВПЪЛЗЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Рядко. Отгл. същ. от впълзявам.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква