ВПЪ̀ХНА

ВПЪ̀ХНА. Вж. впъхвам.

Списък на думите по буква