ВРАБАЛЀЦ

ВРАБАЛЀЦ, мн. -лцѝ, м. Диал. Врабец; врабей.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква