ВРА̀БЕШКИ

ВРА̀БЕШКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Който се отнася до врабец; врабчи. — Прав е бил Орешки! Не може човек да има своя сила! — Що пък да не може! .. — А че аз каква сила имам — своя сила... — Твоята сила е врабешка .. — И аз имам своя сила, но смята ли се? П. Вежинов, НС, 252. Да, хорът му пееше в ритмично съзвучие с останалите части на пролетната селска симфония — и с лая на псетата, и с блеенето на агънцата, и с тоя разбъркан трепетен врабешки цвъртеж. О. Василев, ЖБ, 316.

Списък на думите по буква