ВРАБЧЀНЦЕ

ВРАБЧЀНЦЕ, мн. -а, ср. Умал. от врабче. — А де е гнездото? Де е врабчето? Ти ми каза, че татко е хванал врабченце... Л. Каравелов, Съч. VII, 14. Врабченце сиво малко, защо писукаш жалко? Елин Пелин, ПБ, 71.

Списък на думите по буква