ВРА̀БЧИН

ВРА̀БЧИН, -а, -о, мн. -и, прил. Който е на врабче.

Врабчино цвете. Диал. Бял равнец (Ст. Младенов, БТР).

Списък на думите по буква