ВРА̀БЧИЦА

ВРА̀БЧИЦА ж. Умал. от врабка.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква