ВРА̀ГОВ

ВРА̀ГОВ, -а, -о, мн. -и. Рядко. Прил. от враг1 (в 1 и 5 знач.); вражи, дяволски (Ст. Младенов, БТР).

Врагово пиле. Диал. Кос (Н. Геров, РБЯ).

Списък на думите по буква