ВРАГУ̀ВАНЕ

ВРАГУ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от врагувам.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква