ВРА̀ЖА̀ЛКА

ВРА̀ЖА̀ЛКА1 ж. Диал. Баячка, врачка; вражалица, вражачка, вражарка.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

ВРА̀ЖА̀ЛКА

ВРА̀ЖА̀ЛКА2 ж. Диал. Растение звездица; врабчови червца.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква