ВРА̀ЖЀНЕ

ВРА̀ЖЀНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от вра̀жа̀; хитруване, дяволуване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква