ВРА̀ЖИ

ВРА̀ЖИ, -а, -е, мн. -и, прил. Поет. Вражески, неприятелски. В Охрид е убит боляринът Янкул Побит. Той беше мой враг, но беше за царството. В това убийство виждам вража ръка, която продължава да върши своята проклета работа. Д. Талев, С II, 53. "Момчета, по мене!" И пак си байрака / развя за победи, за люти борби, / и три войски вражи разби. Ив. Вазов, Съч. ХХVIII, 51. Сред нощ е. Кат буря отвред налетява войнството враже връх тях, / и грозна, безумна подигна се врява — / смущение, безредица, страх. К. Христов, Избр. ст, 62. Бързо те стъписват се назад / и яростно след тях безбройна вража рат / насилия. П. П. Славейков, СбМис., 1910, кн. 1, 13.

Списък на думите по буква