ВРА̀ЖЛА

ВРА̀ЖЛА ж. Диал. Хитра, дяволита жена; вражка.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква