ВРАЗУМЀНИЕ

ВРАЗУМЀНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Вразумяване; вразумление. Еднаж, като залегнах, дядото полетя върху мене и почти се преметна през главата ми. Увещания, вразумения, молби, заплахи — нищо не помагаше. П. К. Яворов, ХК, 48.

Списък на думите по буква