ВРАЗУМЛЀНИЕ

ВРАЗУМЛЀНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Вразумяване; вразумение. И какъвто си бе дяволит взе, че скрои един план за вразумление на непризнателните ѝ синове. ВН, 1960, бр. 2793, 4. "Моля ви покорно, поместете, в най-близкия брой на Книжиците, прилагаемата ми статия, но да благоволите да дръжите в тайна имято и местожителството на съчинителя ѝ, за да не би тя да възбуди ненавист и злоба наместо вразумление и изправление в лицето на тогози, на когото творението ся разгледва в нея." БКн, 1859, апр., кн. 1, ч. I, 227.

— Рус. вразумление.

Списък на думите по буква