ВРАЗУМЯ̀ВАНЕ

ВРАЗУМЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от вразумявам и от вразумявам се.

Списък на думите по буква