ВРАКЧЍЯ

ВРАКЧЍЯ, -ѝята, мн. -ѝи, м. Диал. Жетвар. Смаяла си / жътварите, / вракчиите, / другарите. Ц. Церковски, Съч. II, 57.

— От тур. orakçı.

Списък на думите по буква