ВРА̀НА

ВРА̀НА ж. 1. Непрелетна, креслива всеядна птица с черни или сиви пера, която живее на постоянно място или на различни места. Corvus frugilegus и Corvus cornix. Врани се стреляха из пепелявото небе. Ив. Вазов, Съч. ХIV, 200. Наставаше затишие и в природата се усилваше видимото онова настръхване пред буря,.. Само рояк черни врани се виеха грозно над грохналите къщи на стария град. А. Страшимиров, Съч. I, 233. А дъжда все плиска, и подскачат / бъкели по локвите събрани; / и под мойта стряха там гъргорят / сгушените на заслона врани. П. П. Славейков, Събр. съч. II, 42. Враната грабна една буца сирене и кацна на едно древо да го яде. П. Берон, БРП, 55. Орли и врани да те изедат. П. Р. Славейков, БП II, 12.

2. Само мн. Зоол. Семейство всеядни птици от разреда врабчови, които имат плътно прилепнала гъста перушина с метален блясък, като едни от тях са полезни (унищожават гризачи и насекоми), а други нанасят щети на посевите. Corvidae.

Врана кост да ти не носи някъде. Диал. Във 2 и 3 л. Никога да не отидеш някъде, това място да е недостъпно, проклето за тебе. — Пък друг път врана кост да ти не носи в мой имот... Т. Харманджиев, КНД, 189. Нощна врана. Диал. Прилеп. — Що думаш, о нощна врано, паднала от гнездото? ВУХБ, 30.

ВРАНА̀

ВРАНА̀ ж. 1. Диал. Голям отвор на бъчва, от който тя се пълни. Кацата потрепера, понеже Димята се наместваше по-удобно и същевременно правеше усилия да не се закашля, като поглеждаше с едно око през враната. Г. Краев, Ч, 194.

2. Дървен капак на такъв отвор (Н. Геров, РБЯ).

Списък на думите по буква