ВРА̀НЕН

ВРА̀НЕН, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който е на врана или се отнася до врана (в 1 знач.). Той беше много богато облечен.. Над посребрения му шлем стърчаха две черни вранени пера, едното пречупено — навярно при боричкането. Ст. Загорчинов, ДП, 67.

2. Прен. За коса на човек или косъм на кон — който е много черен като цвета на врана; лъскавочерен. Строен, млад, с черни огън очи.. и немирен вранен перчем.. Хасан съперничеше и по хубост, и по сила на всички момци в селото. Н. Каралиева, Н, 169. Славянинът беше рус и бял като бреза до гъркинята, чиито вранени коси отливаха на пепеляво. Ст. Загорчинов, ЛСС, 24.

Списък на думите по буква